Zápis do prvních tříd

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Přišlo celkem 58 dětí, z nich 9 žádá o odklad školní docházky. Níže naleznete přehled přijatých dětí, samozřejmě pod registračními čísly, která jste obdrželi při zápisu. Škola stejně jako v předchozích letech otevře dvě první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Andrea Stejskalová a Mgr. Veronika Řeháková.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:

2023-24/1, 2023-24/3, 2023-24/4, 2023-24/5, 2023-24/7, 2023-24/8, 2023-24/9, 2023-24/10, 2023-24/11, 2023-24/13, 2023-24/14, 2023-24/15, 2023-24/16, 2023-24/17, 2023-24/18, 2023-24/19, 2023-24/20, 2023-24/21, 2023-24/22, 2023-24/23, 2023-24/24, 2023-24/25, 2023-24/26, 2023-24/27, 2023-24/28, 2023-24/29, 2023-24/30, 2023-24/32, 2023-24/33, 2023-24/34, 2023-24/35, 2023-24/36, 2023-24/37, 2023-24/39, 2023-24/40, 2023-24/41, 2023-24/42, 2023-24/44, 2023-24/45, 2023-24/46, 2023-24/47, 2023-24/48, 2023-24/49, 2023-24/50, 2023-24/52, 2023-24/53, 2023-24/54, 2023-24/56, 2023-24/57, 2023-24/59.

Na červen plánujeme seznamovací setkání, na kterém se dozvíte všechny potřebné informace, pozvánka vám přijde včas poštou.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Mgr. Miroslava Jirečková, ředitelka školy