Pro předškoláky

Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!

Náš cíl

Naučit a hravou formou procvičit dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadnější adaptace na školní prostředí a seznámení s ním.

Zaměření

Aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností.

Komu je určen?

Všem dětem, které půjdou v dubnu 2023 k zápisu do 1. třídy.

Kde se bude konat?

V učebnách 1. stupně ZŠ Litomyšl, U Školek 1117.

Kdo bude vyučovat?

Paní učitelky 1. stupně ZŠ U Školek.

Kdy se bude konat?

Vždy ve středu 5. 10. 2022, 9. 11. 2022, 7. 12. 2022, 11. 1. 2023, 8.2. 2023 a 15. 3.  2023 od 16 do 17 hodin

Finanční zajištění

Kurz je pro děti zcela zdarma, veškeré finanční náklady hradí ZŠ U Školek.

Organizační zajištění

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě tohoto přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na email reditel@skoluskol.cz, případně volejte na tel. číslo 737 560 432 –  Vždy uveďte jméno dítěte, kontakt na vás a do jaké mateřské školy dítě chodí. Můžete se přihlásit buď souhrnné na celý program (to je třeba nahlásit), nebo na jednotlivé lekce.

Jestliže vám některý z termínů nevyhovuje, nevadí, můžete se zúčastnit i jednotlivých setkání.

Sledujte prosím webové stránky školy pro případ, že bude muset být lekce zrušena.

Proč si vybrat
naši školu?

Zápis na školní rok 2023-2024

Zápis se bude konat 13. 4. 2023 od 14 do 16.30 hodin. 

KDE? V budově 2. ZŠ

CO S SEBOU? Občanský průkaz a rodný list dítěte

KDO? Děti, které dovrší do 31. 8. 2023 šestý rok

V příštím školním roce plánujeme otevřít dvě první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Andrea Stejskalová a Mgr. Veronika Řeháková.

V jedné z prvních tříd se bude vyučovat angličtina tak, že spolu s paní učitelkou bude při výuce i rodilý mluvčí, a bude posílena ještě o další hodinu formou hravého kroužku. Při zápisu si budete moci vybrat, zda chcete dítě zařadit do této třídy s posílenou angličtinou, nebo ho chcete mít raději v běžné třídě.

Zde si můžete stáhnout užitečné tipy pro předškoláka

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zájem již dlouhé roky nepřekročil možnosti školy, proto i letos přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci budou mít o zápis na naši školu zájem. Není tedy nutné řídit se spádovou oblastí. Pokud nejste rozhodnuti, na kterou školu dítě zapsat a pomohla by vám prohlídka školy spojená s osobním pohovorem ať už s vedením školy, nebo s budoucími třídními učitelkami, je možné se objednat na telefonu 737 560 432 či e-mailu reditel@2zslitomysl.cz.

Chcete- li žádat pro své dítě odklad školní docházky, budete potřebovat doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře či klinického psychologa.  Nemáte-li ho ještě hotové, nevadí, pouze zažádáte o odklad a dokumenty donesete později. 

IMG_9627

Kdyby bylo cokoli nejasné,
můžete volat na číslo +420 737 560 432, ráda vám vše objasním.

Mgr. Miroslava Jirečková

Odborné učebny

Učebna digitálních technologií

Učebna, kde naleznete pestré vybavení – od kvalitních fotoaparátů, přes 3D tiskárnu, roboty a lego stavebnice až po dron.

Televizní studio

Studio s profesionální střižnou, kamerami, osvětlením a několika plátny.

Speciální jazyková učebna

Učebna vybavená systémem umožňujícím komunikaci ve dvojicích, skupinách, nahráváním. Systém také umožňuje speciální nácvik výslovnosti slovíček se vzdáleným přístupem i z domova.

Interaktivní sál

Sál vybavený několika interaktivními tabulemi, s pódiem, ozvučením, osvětlením a velkým promítacím plátnem, lze využívat k přednáškám, besedám, vystoupením divadla či tanečního kroužku, ale také k projektové výuce spojených tříd, výuce nové informatiky a dalších předmětů, kde učitel potřebuje větší prostor.

Učebna chemie a fyziky

Učebna, kde je přímo do lavic zavedena elektřina a voda, žáci zde tak mohou realizovat mnoho pokusů a osvojovanou látku si vyzkoušet prakticky.

Moderní cvičná kuchyňka

k praktickému nácviku vaření.

Domluvte si osobní prohlídku

+420 737 560 432

Miroslava Jirečková / ředitelka