Pro předškoláky

Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!

Náš cíl

Naučit a hravou formou procvičit dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadnější adaptace na školní prostředí a seznámení s ním.

Zaměření

Aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností.

Komu je určen?

Všem dětem, které půjdou v dubnu 2024 k zápisu do 1. třídy.

Kde se bude konat?

V učebnách 1. stupně ZŠ Litomyšl, U Školek 1117.

Kdo bude vyučovat?

Pedagogové 1. stupně ZŠ U Školek.

Kdy se bude konat?

Vždy ve středu 11. 10. 2023, 1. 11. 2023, 6. 12. 2023, 10. 1. 2024, 7. 2. 2024, 20. 3. 2024 od 16 do 17 hodin

Finanční zajištění

Kurz je pro děti zcela zdarma, veškeré finanční náklady hradí ZŠ U Školek.

Organizační zajištění

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě tohoto přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na email reditel@skoluskol.cz, případně volejte na tel. číslo 737 560 432 –  Vždy uveďte jméno dítěte, kontakt na vás a do jaké mateřské školy dítě chodí. Můžete se přihlásit buď souhrnné na celý program (to je třeba nahlásit), nebo na jednotlivé lekce.

Jestliže vám některý z termínů nevyhovuje, nevadí, můžete se zúčastnit i jednotlivých setkání.

Sledujte prosím webové stránky školy pro případ, že bude muset být lekce zrušena.

Proč si vybrat
naši školu?

Zápis na školní rok 2023-2024

Zápis se bude konat 11. 4. 2024 od 14 do 16.30 hodin. 

KDE? V budově 2. ZŠ

CO S SEBOU? Občanský průkaz a rodný list dítěte

KDO? Děti, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok

V příštím školním roce plánujeme otevřít dvě první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Dalena Beníšková a Mgr. Irena Bartošová.

V jedné z prvních tříd se bude vyučovat angličtina tak, že spolu s paní učitelkou bude při výuce i rodilý mluvčí, a bude posílena ještě o další hodinu formou hravého kroužku. Při zápisu si budete moci vybrat, zda chcete dítě zařadit do této třídy s posílenou angličtinou, nebo ho chcete mít raději v běžné třídě.

Zde si můžete stáhnout užitečné tipy pro předškoláka

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zájem již dlouhé roky nepřekročil možnosti školy, proto i letos přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci budou mít o zápis na naši školu zájem. Není tedy nutné řídit se spádovou oblastí. Pokud nejste rozhodnuti, na kterou školu dítě zapsat a pomohla by vám prohlídka školy spojená s osobním pohovorem ať už s vedením školy, nebo s budoucími třídními učitelkami, je možné se objednat na telefonu 737 560 432 či e-mailu reditel@2zslitomysl.cz.

Chcete- li žádat pro své dítě odklad školní docházky, budete potřebovat doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře či klinického psychologa.  Nemáte-li ho ještě hotové, nevadí, pouze zažádáte o odklad a dokumenty donesete později. 

IMG_9627

Kdyby bylo cokoli nejasné,
můžete volat na číslo 737 560 432, ráda vám vše objasním.

Mgr. Miroslava Jirečková

Virtuální prohlídka školy

Vstup
Učebna I. stupeň
Družina
Televizní studio
Cvičná kuchyňka
Jazyková učebna
Interaktivní sál
Učebna digitálních technologií

Odborné učebny

Učebna digitálních technologií

Učebna, kde naleznete pestré vybavení – od kvalitních fotoaparátů, přes 3D tiskárnu, roboty a lego stavebnice až po dron.

Televizní studio

Studio s profesionální střižnou, kamerami, osvětlením a několika plátny.

Speciální jazyková učebna

Učebna vybavená systémem umožňujícím komunikaci ve dvojicích, skupinách, nahráváním. Systém také umožňuje speciální nácvik výslovnosti slovíček se vzdáleným přístupem i z domova.

Interaktivní sál

Sál vybavený několika interaktivními tabulemi, s pódiem, ozvučením, osvětlením a velkým promítacím plátnem, lze využívat k přednáškám, besedám, vystoupením divadla či tanečního kroužku, ale také k projektové výuce spojených tříd, výuce nové informatiky a dalších předmětů, kde učitel potřebuje větší prostor.

Učebna chemie a fyziky

Učebna, kde je přímo do lavic zavedena elektřina a voda, žáci zde tak mohou realizovat mnoho pokusů a osvojovanou látku si vyzkoušet prakticky.

Moderní cvičná kuchyňka

k praktickému nácviku vaření.

Domluvte si osobní prohlídku

+420 737 560 432

Miroslava Jirečková / ředitelka