Evropské projekty

eu_foto
EU+MŠMT Barevné CMYK

Inspirujme se navzájem Š1 OP JAK

 

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu Operačního programu Jan Ámos Komenský v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ, priority 2 – Vzdělávání.

Projekt nese název Inspirujme se navzájem Š1 OP JAK a je veden pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006536.

Realizace začala 1. 7. 2023 a projekt potrvá do 30. 6. 2025.

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Naše škola z projektu hradí působení školní psycholožky, práci školních asistentů, inovativní vzdělávání žáků a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.