Rozloučení s deváťáky – vznikla nám nová tradice?

Žáci školního parlamentu připravili akci, kterou nazvali Rozloučení s deváťáky. Načasovali ji krátce po přijímacích zkouškách, aby se po mnoha dnech dřiny mohli žáci devátého ročníku odreagovat a užít si ve škole neformální společné chvíle.

Vše připravili do nejmenších detailů. Zvaným osobám rozdali tištěné pozvánky, hosté si mohli přivést i doprovod. Zajistili bohaté a výborné občerstvení, slavnostní náladu dotvářela vkusná výzdoba. Hlavním dějištěm byl interaktivní sál, chodba sloužila jako klidová zóna pro občerstvení, nechyběl ani stylový fotokoutek.

Začátek byl plánován na 18 hodin, kdy se všichni sešli v sále. Moderátoři ze sedmé třídy hosty přivítali a seznámili s programem, hned poté si obě třídy v kvízu prověřily, jak znají své třídní učitelky. Dalším bodem programu bylo slavnostní šerpování, nechyběla ani židličkovaná či volba krále a královny večera. Všichni se výborně bavili, ve víru tance při diskotékovém osvětlení čas utekl jako voda, nechtělo se věřit, že už je 22 hodin, tedy doba, kdy má akce končit. Nikomu se ještě nechtělo domů, byla cítit úžasná sounáležitost všech.

Všichni, kteří se podíleli na organizaci, si zaslouží veliké poděkování, nepochybujeme, že na tento večer našim deváťákům zůstanou nezapomenutelné vzpomínky, jak v závěru večera krásně řekl Míša Flídr, který se skvěle zhostil role diskžokeje.

Věříme, že se nám právě zrodila nová školní tradice.