Teambuilding pedagogů

Je už tradicí na naší škole, že před zahájením školního roku tmelíme pedagogický tým, aby nám pak po celý rok dobře fungovala vzájemná spolupráce.

Tentokrát si členové našeho sboru nejprve rozšířili obzory při velmi zajímavé historické prohlídce Brna, poté se celý tým přesunul na Moravu, abychom se dozvěděli mnoho zajímavostí o výrobě vína a samozřejmě také jednotlivé moravské odrůdy ochutnali. Při tom jsme měli příležitost poznat se i jinak než po pracovní stránce a naladit se jeden na druhého.