Informace k zahájení školního roku

Milí rodiče,

věříme, že jste spolu se svými dětmi strávili příjemné prázdniny, načerpali jste spoustu sil a nyní se můžeme pustit do společné práce.

Děti nastupují do školy v pondělí 4. září 2023, nic s sebou ten den nepotřebují. Zahájení proběhne od 7:55 hodin ve třídě, poté se v případě příznivého počasí ve čtvrt na devět shromáždíme před školou, kde společně zahájíme nový školní rok. Po skončení společné části se ve třídě zdrží děti ještě chvilku, obdrží rozvrh hodin, nabídku kroužků a odcházejí domů, případně do školní družiny. Družina je první školní den otevřena ráno od 6:15 a odpoledne pouze do 15 hodin. Pokud dítě půjde do družiny, dejte mu s sebou prosím čip, případně pití a dopolední svačinku.

5. září čekají všechny žáky třídnické hodiny a focení tříd, ukončení výuky je plánováno pro 1. stupeň na 11: 35 a pro 2. stupeň na 12:30 hodin. Specificky to mají 1. třídy, konkrétní informace dostanete od třídních učitelek první školní den.

Od 6. září se už budeme učit dle připraveného rozvrhu, který najdete v sekci ROZVRHY.

Přeji všem šťastné vykročení a úspěšný školní rok.