Slavnostně jsme zahájili nový školní rok

Začalo září a s ním i škola. Nový školní rok jsme zahájili společným slavnostním rituálem, při němž jsme přivítali prvňáčky a potleskem je doprovodili na první cestě do školy.

Přejeme všem, aby si celý rok užili v příjemné pohodě, provázelo je zdraví, nadšení z poznávání nových věcí a pracovního elán. Hodně úspěchů!