Přání k novému roku

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové,

dovolte mi, abych vás přivítala v novém kalendářním roce 2023.

Chtěla bych vám popřát, aby to byl rok dobrý, naplněný radostí, klidem a mírem uvnitř každého z nás i ve světě.

My všichni jsme žáky ve škole jménem život. A každý z nás se učí jej žít tak, jak nejlépe umí, proto si dovolme mít k sobě vzájemné pochopení. Život není o hodnocení a souzení.  Život je o učení, o lásce, o soucitu a laskavosti. Dovolme si objevit svoji jedinečnost. Každý z nás je originál, v tom je naše dokonalost. Mějme se rádi takoví, jací jsme. Obdivujme svoje přednosti, ale přijímejme i své nedostatky. Ty jsou cestou k dalšímu uvědomění a růstu.

Určitě platí, že my sami jsme tvůrci naší reality, na každém z nás záleží, jak se svým životem naloží. A na nás všech pak jaké prostředí a jakou atmosféru si kolem sebe uděláme, jak se k sobě navzájem budeme chovat a podle toho se pak také cítit. To my se můžeme rozhodnout, že se budeme snažit na sobě pracovat, že si budeme vzájemně pomáhat a budeme k sobě vstřícní a laskaví.

Moji milí, přeji vám, aby vás po celý rok provázelo stálé zdraví, abyste měli dostatek důvodů k radosti, chuť poznávat a zkoušet si nové věci, aby byly vaše dny naplněny tvořivostí a kreativitou a aby to byl rok, v němž budete zažívat úspěchy a spokojenost.

Krásný a požehnaný rok 2023!