Posílená angličtina na 2. ZŠ

V minulém článku jste se dočetli, že se snažíme připravit žáky tak, aby obstáli v povoláních, která budou existovat za 20 – 30 let, proto klademe velký důraz na práci s digitálními technologiemi.
Další dovedností, bez níž se mladí lidé neobejdou, je dokonalá znalost angličtiny. I na to se snaží naše škola reagovat a od příštího školního roku nabídne rodičům prvňáčků třídu s posílenou angličtinou. Ve výuce bude spolu s paní učitelkou přítomen i rodilý mluvčí, děti se budou kromě běžné výuky věnovat angličtině ještě v kroužku English Club. Ve vyšších ročnících pak přibydou deskové hry v angličtině a volitelný předmět „konverzace s rodilým mluvčím“. V rámci možností budeme realizovat i výměnné pobyty s partnerskými zahraničními školami a jazykové poznávací zájezdy. Obojí se nám velmi osvědčilo už v předchozích letech.
Cílem je, aby se děti nebály hovořit cizím jazykem v běžném životě, aby u nich zmizela jazyková bariéra.
Již nyní probíhají pečlivé přípravy. Sami učitelé se během tohoto roku intenzivně zdokonalují v jazykovém kurzu, rodilý mluvčí je již členem našeho pedagogického sboru a jeho úvazek je navýšen.
Věříme, že posílením angličtiny realizujeme další důležitý krok, který pomůže našim žákům – vašim dětem v budoucnu obstát.