Co je Skills Builder Partnership na 2.ZŠ?

V letošním školním roce jsme získali bronzové ocenění za úspěšné zapojení do mezinárodního programu Skills Builder Partnership. Jedná se o jedinečnou možnost prohloubit a posunout u žáků rozvoj měkkých dovedností na vyšší úroveň a zároveň sdílet zkušenosti s učiteli z celého světa.
Posuďte sami – schopnost naslouchat, prezentační dovednosti, schopnost řešit problémy, kreativní myšlení, pozitivní nastavení, cílevědomost, vůdčí schopnosti a týmová práce… není to náhodou přesně to, co bude určitě každý potřebovat? Díky nastaveným principům lze sledovat, na jaké úrovni žáci v dané dovednosti jsou, kde jsou jejich slabá a silná místa a jaký další krok je pro ně vhodný.
A jak jste na tom vy? Umíte zvládat své emoce v nelehkých situacích a reagovat na ně pozitivně? Jste schopni předcházet negativním konfliktům? Dokážete spolupracovat s lidmi různého charakteru a rozeznat jejich silné stránky? Zvládnete prezentovat před publikem? …
Do jaké míry se vám to daří, by bylo jistě předmětem diskuse. Měkké dovednosti je proto třeba vyučovat soustavně, stejně jako jazykovou či matematickou gramotnost. Jsou totiž klíčové pro budoucí uplatnění na trhu práce a zároveň přispívají k úspěchu ve všech oblastech života.