Nejlepší statistický plakát v ČR je opět z naší školy

Uspět v konkurenci téměř dvou stovek týmů z celé České republiky se podařilo týmu z 9.B ve složení Anička Samková, Máťa Cafourek, Vítek Trávníček a Dáda Klement. Vítězství je o to cennější, že se jim podařilo obhájit prvenství z předchozího ročníku soutěže, kde uspěli s plakátem zaměřeným na sňatky v České republice.

Uspět v konkurenci téměř dvou stovek týmů z celé České republiky se podařilo týmu z 9.B ve složení Anička Samková, Máťa Cafourek, Vítek Trávníček a Dáda Klement. Vítězství je o to cennější, že se jim podařilo obhájit prvenství z předchozího ročníku soutěže, kde uspěli s plakátem zaměřeným na sňatky v České republice. Při vytváření statistického plakátu si žáci osvojí sběr statistických dat, způsoby a možnosti jejich zpracování a také prezentaci výsledků výzkumu. Své dříve nabyté zkušenosti s analýzou, porozuměním a interpretací statistických údajů využili na maximum a společně vytvořili komplexně zpracované a graficky velmi zdařilé dílo.

Letošním tématem bylo životní prostřední. Naši žáci ve své práci porovnávali, jaký vliv má kvalita životního prostředí na výskyt a četnost nejznámějších meteorologických pranostik mezi léty 1960 až 2019. Z velkého množství zpracovaných dat jasně vyplynulo, že kvalita ovzduší a životního prostředí má značný vliv na průběh a charakter jednotlivých sledovaných meteorologických jevů. V oblastech, kde je horší kvalita životního prostředí, dochází např. k větším výkyvům, či častějším extrémům. Práci na plakátu, které žáci věnovali mnoho desítek hodin, komplikoval, oproti minulému ročníku, fakt, že se tým mohl potkávat pouze online. Porota ocenila především to, jak důkladně a rozsáhle byla jejich statistická analýza zpracována.

V červenci proběhne v Nizozemsku celosvětová přehlídka a finále národních vítězů. Můžete nám tak držet palce. Doufejme, že jejich „poster“ odbornou porotu zaujme natolik, že uspěje i v této konkurenci.