Ředitelka roku

Naše paní ředitelka Miroslava Jirečková byla nominována do ankety Ředitel roku 2019-2020 a v kategorii Základních škol se umístila mezi čtyřmi nejlepšími finalisty!

Práce ředitele školy je záslužná, náročná a zdá se, že často nedoceněná. To bylo také hlavním důvodem pro vznik ankety Ředitel roku – vzdát hold všem odvážlivcům, kteří se každý den snaží posunout své školy dál, motivovat učitele, přinést do výuky moderní prvky, zapojit školu do nejrůznějších projektů, zajistit i za omezených finančních možností kvalitní vybavení a v neposlední řadě prokazovat své špičkové manažerské i lidské kompetence. 

V loňském školním roce byl vzdělávací společností Tutor vyhlášen již druhý ročník této ankety.  Odborná porota složená ze zástupců různých vzdělávacích agentur, ministerstva školství a ředitelů škol hodnotila přes 80 nominací, které zasílali kolegové, zástupci ředitelů, jejich blízcí i žáci a studenti a jejich rodiče. Posuzovala se slovní hodnocení nominujících společně s „domácími úkoly“, které museli ředitelé vypracovat. Vznikla tak finálová „top desítka“, do které se probojovala i ředitelka Základní školy U Školek v Litomyšli paní Miroslava Jirečková. Porota ocenila na paní ředitelce její snahu o soustavný rozvoj školy i jednotlivých žáků, její obětavý a lidský přístup k dětem i zaměstnancům a jasnou vizi směřování školy do budoucna.

Slavnostní vyhlášení proběhlo z důvodu hygienických opatření 24. 9. 2020 pouze prostřednictvím online přenosu, v jehož průběhu se postupně dostali ke slovu všichni finalisté. Naše paní ředitelka se umístila mezi čtyřmi nejlepšími řediteli v celé České republice a my jí tímto srdečně gratulujeme!

Kolektiv zaměstnanců ZŠ U Školek