Šťastné stáří očima dětí

Dne 9.10. 2018 proběhlo v opatství Emauz v Praze 2 slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Pořadem provázel Vladimír Hron, ceny předávala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a prezident APSS ČR Jiří Horecký. Děti z naší školy se prezentovaly dlouhodobým projektem, při kterém sbíraly materiály po celý rok – každé pondělí totiž chodí do Domova seniorů Na Skalce, kde dědečkům a babičkám zpívají, čtou a něco s nimi vytvářejí. Odborná porota jejich výsledné dílo ocenila krásným 3. místem. Děti si jely převzít ceny nejen se svojí paní učitelkou Martinou Míkovou, ale i s p. ředitelkou CSP A. Fidlerovou, s vedoucí služby Domova se zvláštním režimem O. Radimeckou a s paní H. Šteflovou. Těm patří naše poděkování za to, že umožnily dětem navštěvovat toto zařízení a propojovat dětský a seniorský svět, že mohou zažívat radost ze smysluplné práce a sdílet pocity štěstí. Velké poděkování vedení školy samozřejmě patří také paní učitelce Martině Míkové, která žáky k těmto aktivitám motivuje a realizuje je s nimi.