Druhý nejlepší komiks o životě pamětnice 2. světové války nakreslila Klára Šoutová

Klára Šoutová obsadila druhé místo v celorepublikové komiksové soutěži, která měla připomenout životní osudy pamětníků z 2. světové války. Komiksovou soutěž vyhlásilo Centrum vizuální historie Malach, které poskytuje badatelům, pedagogům, studentům i nejširší veřejnosti místní přístup ke třem digitálním archivům orálně historických rozhovorů. Cílem soutěže bylo vytvořit komiks na základě vyprávění pamětníka 2. světové války. Klárka si vybrala životní příběh paní Zuzany Růžičkové. Vyslechla její více než dvouhodinové vyprávění, na základě kterého nakreslila komiks, kde zachytila ty nejdůležitější životní okamžiky paní Růžičkové. Slavnostní předávání se odehrávalo dne 29. ledna 2018 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde má centrum své sídlo a své archivy. Samotnému vyhlášení předcházela řada zajímavých přednášek nejen o historii, ale i o digitálních technologiích. Klára za svůj komiks sklidila velký potlesk a obdržela drobné věcné ceny. Klárčin komiks „bojoval“ s velkou konkurencí, a přestože se jednalo o celorepublikovou soutěž, největší konkurence pocházela z Pardubického kraje. Všechny tři vítězné práce pocházely právě z něho. Klárce mnohokrát gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.