Fyzikální exkurze do Hradce Králové

V pátek 28. dubna se žáci 8. ročníků společně vydali na exkurzi do Hradce Králové. Nejprve navštívili vodní elektrárnu Hučák, kde se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací o výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Poté se přesunuli do hvězdárny a planetária, kde vyslechli zajímavou přednášku o sluneční soustavě a měli možnost spatřit projekci hvězdné oblohy.

Nově získané informace se nám hodí v hodinách fyziky, kde jsme se věnovali obnovitelným zdrojům. Exkurze byla velmi zajímavá.

Laura Špinková, 8.B