Projektový den na SZTŠ – to je něco pro kluky!

Poslední květnové dopoledne strávila skupina žáků sedmých a osmých ročníků na Střední zahradnické a technické škole. Byl tu pro ně připraven projektový den, který jim dal možnost vyzkoušet si alespoň něco z toho, co se na škole studenti učí.

Kluci se s nadšením projeli traktorem, opracovali kousek železa, v nové učebně elektroniky si zkusili zapojit elektrický obvod a taky trénovali přesné měření. Protože kluky všechny aktivity bavily, čas utekl jako voda. Nezbývá, než poděkovat všem pracovníkům střední školy, že se našim žákům tak trpělivě věnovali.