Podzim

Podzim byl ve znamení spousty akcí. Užili jsme si Halloween, den se svatým Martinem. V rámci těchto dnů se učíme pracovat ve skupinách, připomínáme si pranostiky a vysvětlujeme si jejich význam. Pracovali jsem také na průřezovém tématu Výchova demokratického člověka, při kterém jsme se naučili orientovat v plánu obce a seznámili se s historií Litomyšle. Také už víme, která řeka naším městem protéká. Průřezové téma jsme zakončili návštěvou městského úřadu. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých věcí, prohlédli si budovu úřadu, navštívili pana starostu. Děkujeme za vlídné přijetí.