Adventní čas

Doba adventní byla plná super akcí a zážitků, při kterých jsme získali nové zkušenosti a informace. Advent jsme začali vánočním koledováním v rámci akce Česko zpívá koledy. V Městské galerii v Litomyšli jsme navštívili výstavu malíře Václava Macháně Kousek světa. Ve výtvarné dílně jsme si vyzkoušeli jeho malířskou techniku a vyrobili si originální dárek. Nejočekávanější ale pro nás byl výlet do vánoční Prahy a návštěva divadelního představení Jak s Máničkou šili všichni čerti. Užili jsme si jízdu vlakem, metrem , prohlédli si Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most. Nechyběla návštěva Mc Donaldu a hračkárny Hamleys. V hodině čtení jsme si přečetli povídku Sněhová lucerna, a protože nám přálo počasí, hned jsme si šli sněhovou lucernu postavit. Poslední den jsme si povídali o vánočních zvycích a tradicích a vánoční besídku si užijeme, až budeme zase všichni zdraví.