Programy v 1. B

Prvňáčci absolvovali v dubnu při hodinách prvouky preventivní program VESELÉ ZOUBKY, zaměřený na prevenci zubního kazu. Děti získávaly informace o funkci, růstu zubů, správné výživě, důležitosti preventivních prohlídek a hlavně o tom, jak správně pečovat o zuby. Každý žák dostal balíček, který obsahoval zubní pastu, kartáček, přesýpací hodiny a samolepku se správným postupem čištění zubů. Nakonec si děti prakticky vyzkoušely správnou techniku čištění zubů, kterou potrénovaly i po obědě ve školní družině.

Další dubnové dopoledne nás navštívil lektor informatiky Petr Coufal a děti si pod jeho vedením mohly procvičit základy programování. Učily se sestavit ze stavebnice Lego kolotoč, naprogramovat a ovládat ho.  Pracovaly v týmu a moc si to užívaly. Moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu.  

V posledním dubnovém týdnu si děti vyzkoušely pracovat v centrech.  Rozdaly si role, někdo zastával funkci spojky, jiný skupinu tišil, další sledoval čas….Tématem byly čarodějnice. S nimi děti počítaly, četly, psaly, přemýšlely, tvořily….ale hlavně spolupracovaly. Nakonec dostaly za úspěšné plnění čarodějnických úkolů diplom.