Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Dnešní dopoledne panovala v našich 1. třídách prima slavnostní nálada. To proto, že se děti těšily do Městské knihovny Litomyšl, kde pro ně bylo připraveno Pasování na čtenáře. Všichni s napětím očekávali, co je čeká a jak bude ten rituál vypadat.

Po přivítání paní knihovnicí děti přivolaly pohádkové bytosti, mezi nimiž bravurně poznaly vílu Amálku, Ferdu Mravence a Berušku a Pata s Matem. Společně s nimi splnily spoustu úkolů, v nichž všichni prokázali, že se v 1. třídě opravdu naučili číst. Nic tedy nebránilo slavnostnímu pasování. Po fanfáře a přečtení slibu byl každý kouzelným klíčem pasován a obdržel pamětní list a jako dárek knížku.

Děkujeme všem pracovnicím Městské knihovny Litomyšl i studentkám SPgŠ Litomyšl za krásný program a těšíme se na další spolupráci s naší knihovnou.