Druháčci objevují svět knih

Žáci z 2. B měli příležitost v rámci akce „Týden knihoven“ navštívit Městskou knihovnu v Litomyšli, kde na ně čekal pečlivě připravený program. Hned po příchodu byli rozděleni do skupin, což jim umožnilo lépe se seznámit s prostředím knihovny.

Během prohlídky knihovny a plnění úkolů knihovnice žákům ukázaly, co všechno zde mají k dispozici, že si mohou zapůjčit nejen knihy, ale také audioknihy, časopisy, DVD, a dokonce i e-knihy.

Celá návštěva knihovny byla inspirativní a žáci si odnesli povědomí o tom, že mají otevřené dveře do světa knih.