Halloween ve 2. B

Dnes byl ve třídě 2. B den plný energie a kreativity, žáci se ponořili do práce na téma Halloween. Ve skupinách společně pracovali na různých aktivitách.

Začali čtením strašidelného příběhu, poté přešli k psaní slov a vět s tématikou Halloween. Další hodinu řešili matematické úkoly spojené s tímto svátkem.

Ale největší důraz jsme kladli na spolupráci. Žáci se museli vzájemně doplňovat a komunikovat, aby úspěšně splnili úkoly. Tím se učili důležitým dovednostem týmové práce.

Žáci se rozhodně nejen bavili, ale i hodně naučili.