ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Ve čtvrtek 11. 4. 2024 proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Přišlo celkem 65 dětí, z nich 13 žádá o odklad školní docházky. Níže naleznete přehled přijatých dětí, samozřejmě pod registračními čísly, která jste obdrželi při zápisu.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:

2024-25/2, 2024-25/3, 2024-25/4, 2024-25/5, 2024-25/6, 2024-25/7, 2024-25/8, 2024-25/9, 2024-25/10, 2024-25/11, 2024-25/12,

2024-25/13, 2024-25/15, 2024-25/16, 2024-25/17, 2024-25/19, 2024-25/20, 2024-25/23, 2024-25/24, 2024-25/25, 2024-25/26,

2024-25/27, 2024-25/28, 2024-25/29, 2024-25/30, 2024-25/31, 2024-25/32, 2024-25/33, 2024-25/34,2024-25/36, 2024-25/37,

2024-25/38, 2024-25/39, 2024-25/40, 2024-25/41, 2024-25/42, 2024-25/43, 2024-25/44, 2024-25/45, 2024-25/46, 2024-25/47,

2024-25/48, 2024-25/51, 2024-25/52, 2024-25/55, 2024-25/57, 2024-25/59, 2024-25/61, 2024-25/62, 2024-25/63, 2024-25/64,

2024-25/65

Vážení rodiče,

velmi si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte. Uděláme vše, abychom ji nezklamali. Na 11. června od 16 do 17 hodin plánujeme seznamovací setkání, na němž se dozvíte všechny potřebné informace a děti se seznámí se svými patrony, kteří se o ně budou v příštím školním roce starat. Pozvánka vám přijde včas poštou. Pokud byste ji do konce května neobdrželi (bohužel se nám v minulých letech stalo, že se některé dopisy České poště ztratily), podívejte se, prosím, na stránky naší školy, informace bude pro jistotu i tam.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Mgr. Miroslava Jirečková, ředitelka školy