Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy

Vážení rodiče,

mnohokrát děkuji všem, kteří se zapojili do vyhlášených voleb zákonných zástupců pro období dalších tří let – 2024 – 2027.

Zvoleny byly paní Mgr. Jaroslava Hurychová a Jana Kratochvílová, Dis. Oběma novým členkám srdečně gratuluji a těším se na spolupráci s nimi.

Miroslava Jirečková