Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a my jsme dnes slavnostním rituálem přivítali ve škole prvňáčky a zahájili nový školní rok. Přejeme všem, aby si ho užili v příjemné pohodě, měli dostatek nadšení a pracovního elánu a zvládli ho ve zdraví. Hodně úspěchů!