Začali jsme výletem

Cestu novým školním rokem jsme zahájili stmelovacím výšlapem do přírody. Příjemně jsme si popovídali a naladili se na stejnou notu. Společně strávené chvíle jistě pomohou další vzájemné spolupráci, která je ke zdárnému průběhu školního roku potřeba.