Druhý ročník Rozlučky s devítkami

I v tomto roce si školní parlament připravil pro žáky devátých tříd rozloučení. Termín akce byl opět předurčen v čase po přijímacích zkouškách, aby se mohli zúčastnit všichni bez zbytečných výčitek, že by se doma měli raději připravovat.

Jako v minulém roce se parlament snažil vše připravit a zajistit tak, aby nevznikaly žádné prostoje a vše šlo jako po drátkách. Protože se jednalo již o druhý ročník, většina z organizátorů tak trochu tušila, do čeho jdou, na co se připravit, a naopak čemu předejít. Vycházelo se z loňských zkušeností, ale nabraly se zkušenosti nové.

Celá akce odstartovala v 18 hodin, kdy byli žáci devátých tříd slavnostně vítáni u hlavních dveří školy a přesouvali se do třetího patra na chodbu, kde pro ně byl připraven bohatý raut a posezení. V letošním roce nově vznikla „kavárna“, kde si návštěvníci mohli v klidu posedět, sníst připravené občerstvení a popovídat si. Hlavní dění se odehrávalo v interaktivním sále. Úvodní přivítání si vzali na starost moderátoři a poté několik slov pronesla i paní ředitelka. Následovalo šerpování žáků třídními paními učitelkami a došlo také na souboj, která třída zná lépe svou třídní učitelku. Nechybělo ani určení krále a královny.

Letošní rozlučka byla celá sladěna do černé a zlaté barvy, kterou zvolili parlamenťáci a vše takto ladili: pozvánky, výzdoba, fotokoutek …

Všichni se skvěle bavili, což dokládal i neustále plný taneční parket a zpěváci na pódiu.  Ve 22:00 hodin nastala ta nejméně očekávaná věc, kdy jsme se se všemi účastníky rozloučili a zavřely se hlavní dveře za posledním návštěvníkem.

 Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravách podíleli, především starší žáci školního parlamentu, protože si vyzkoušeli nejen vymyslet program, výzdobu apod., ale vše i zrealizovat. Prozkoumávali možnosti trhu potřebných věcí, vyjednávali o zapůjčení některých rekvizit, připravili playlist, graficky zpracovali pozvánky a následně je distribuovali.

Věříme, že někteří z organizátorů odhalili své možnosti toho, v čem jsou dobří a co se jim daří.