První vystoupení za námi!

Tři měsíce školy za námi, volnočasové aktivity ve škole se sotva rozeběhly, přesto má divadelní kroužek ŠMRNC už za sebou první vydařené vystoupení. Koncem září se zájemci o školní divadlo nově seznámili a už je čekalo velké připravování na jejich první vystoupení.

V letošním školním roce ŠMRNC čekaly velké změny. Tou první změnou byl odchod zkušených divadelnic a tou druhou naopak příchod mnoha nových a nadějných herců. Pro všechny tedy bylo velkou výzvou připravit divadelní vystoupení na Den otevřené výuky, který se konal na naší škole 12. října.

Většina herců a hereček bojovala s trémou a někteří i s textem. Velmi na sobě zapracovali a během čtrnácti dní zvládli secvičit krátké pohádkové ukázky, které zahráli před návštěvníky školy. Za jejich přístup jim velmi děkujeme.

Aktuálně si všichni vydechli a pracovali na sobě v rámci krátkých aktivit pracujících se ztvárněním emocí, hlasové projevu a dalších činnostech spojených s vystupováním před diváky.

V následujících dnech se všichni vrhnou do připravovaných her, které se aktuálně dopisují a upravují tak, aby daly možnost zazářit každému členu týmu.

Pevně doufáme a věříme, že jim nadšení, ochota a píle pracovat na sobě a učit se nové a nové texty dlouho vydrží a společně se sejdeme na nějakém dalším divadelním vystoupením.