Hrajeme si na školu – 3. setkání

„Sníh nám padá z nebe, studí mě i tebe“… Takto si recitovaly a básničku i předváděly děti 6. 12. na dalším programu pro malé předškoláky Hrajeme si na školu. Rozvíjely tak současně i své pohybové dovednosti, nápodobu a samozřejmě paměť. V kruhu pracovaly společně s obrázky – symboly Vánoc – zahrály si oblíbenou hru na hledání ztracených kartiček. Ve třídě děti hledaly jednotlivé části vánočního stromečku, který měly za úkol celý sestavit. V lavici si zkusily nakreslit stromeček jedním tahem a další grafomotorické cviky, hravě počítaly a vybarvovaly vánoční ozdoby. Na závěr si předškoláčci vyrobili svůj malý zvoneček, sešli se opět v kruhu a následovaly kouzelné okamžiky, kdy si každé z dětí zazvonilo „cililink“ a vyslovilo své vánoční přání.

Po setkání ve třídě následovalo milé koledování před školou, kdy nám všem zazpívali a vánoční atmosféru vykouzlili malí žáčci prvňáčci se svými patrony z osmých tříd. Voněl punč a perníčky, panovala krásná sváteční nálada, bylo nám všem spolu moc dobře.

Přejeme krásné Vánoce a i my zvoníme zvonečkem „cililink“, abychom se v novém roce 2024 opět sešli, a to 10. 1. 2024 v 16 hod. Těšíme se na vás!