Hrajeme si na školu – 6. setkání

Jarně se 15. 3. naladili všichni malí předškoláci, kteří přišli na již poslední díl našeho vzdělávacího programu Hrajeme si na školu. Ve třídě je paní učitelky přivítaly s malou zahrádkou obrázků jarních květů, děti je uměly krásně pojmenovat a popsat. Následovalo cvičení prstíků a vystřihování barevného květu, který paní učitelky využily i k rozvoji matematických představ. Nechyběly kresebné úkoly se zvířátky, kterými si malí předškoláci uvolnili ruce, současně si na zvířátka zahráli nebo jako zvířátka zaskákali. Ve druhé části programu dnes paní učitelky zapojily i rodiče, když s dětmi procházeli „jarní stezku“ se 13 otázkami souvisejícími s jarním obdobím. Odpovědi na otázky si děti ověřovaly skenováním QR kódu pomocí školních tabletů.

Děkujeme všem rodičům, kteří své děti na náš program doprovázeli, věříme, že se děti u nás naučily mnoho dovedností, které se jim budou při zahájení školní docházky hodit, a jejich přechod z mateřské do základní školy bude hladký a bezproblémový. Zápis do 1. třídy se koná 13. 4. od 14 do 16:30 hodin. Těšíme se na Vás!