Hrajeme si na školu – 5. setkání

8. února se konal již pátý díl programu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. Tématem byla tentokrát tradice masopustu a karnevalů. Děti si povídaly s paními učitelkami o karnevalových maskách, nechyběla krátká básnička a malí předškoláčci tak procvičovali své vyjadřovací a řečové dovednosti i paměť. Jemnou motoriku zase trénovali při vystřihování a lepení míčků klaunovi, zápěstí uvolnili grafomotorickými cviky. Pojmy nahoře, dole a další rozvíjely děti při sestavování postavičky klauna. Nechyběla ani oblíbená práce na interaktivní tabuli a trénink pojmů větší, menší při pojmenovávání geometrických tvarů.

Na příští už předjarní setkání se těšíme 15. 3. 2023.