„Dvojka září v kalendáři“ aneb 22.2.2022 na 2. ZŠ

Když má škola jako svoje logo dvojku a v kalendáři se objeví datum 22. 2. 2022, nemůže jinak, než pořádně si takový den užít. Dvojka je pro nás symbolem partnerství, spolupráce. Proto jsme se rozhodli zasvětit ho právě jim. Připravili jsme 22 různých výzev, na jejichž splnění měli žáci cca 222 minut. Byly to všechno aktivity pro dvojice, některé úzce souvisely s výukou jednotlivých předmětů, jiné byly zaměřené především na vzájemné poznávání, pomoc jeden druhému, měly děti také pobavit. Své místo tu našlo i partnerství starších kamarádů s prvňáčky.
Celým dnem nás provázela příjemná nálada, ochota vzájemně spolupracovat, pomáhat si, společně dosáhnout co nejlepších výsledků, hrát fér, zkrátka být si v páru těmi správnými parťáky. Užili jsme si spoustu legrace a přitom jsme poctivě trénovali spoustu měkkých dovedností, které budeme v životě potřebovat – od vzájemného naslouchání a rozvoje komunikačních dovedností i týmové spolupráce přes společné řešení problémů až po pozitivní naladění a pocit sounáležitosti.
Nebylo podstatné, že někdo nestihl všechno, nebo že se někomu něco nepodařilo. Důležitá byla snaha a společné nadšení pro věc. Domů jsme odcházeli s úsměvem a pocitem, že dnešek byl zase jeden z těch super dnů, které dělají naši školu naší školou.