Připravujeme se na budoucnost

Člověk by měl žít především přítomným okamžikem, tady a teď, umět se radovat z toho, co právě prožívá. Ve vztahu k dětem je ale potřeba přemýšlet trošku dopředu, myslet na budoucnost. Co je asi jednou čeká? Jak je můžeme nejlépe připravit, aby v životě byly spokojené a obstály v jeho náročných zkouškách? Zkuste popřemýšlet, bez čeho se jednou neobejdou? Jistě se shodneme, že bez angličtiny, a jazyků vůbec, to nepůjde. Taky umět pracovat s technickými vymoženostmi, které doba ve velké míře přináší, bude nutností. Hodí se i dovednost prezentovat, aby člověk dokázal prodat to, co umí. Ale nezapomínejme i na obyčejné lidské vlastnosti – umět se naladit do pohody, zvládat své emoce, předcházet zbytečným konfliktům, dokázat funkčně komunikovat a spolupracovat s dalšími,…
Právě tomu všemu se snažíme na 2. ZŠ přizpůsobit veškeré naše působení.
Od první třídy navyšujeme počet hodin angličtiny, v nichž budou děti při tandemové výuce aktivně komunikovat i s rodilým mluvčím. Od čtvrté třídy se děti věnují nové informatice, učí se logicky přemýšlet a hledat optimální postup řešení problému. Ve vyšších ročnících máme obsaženu práci s digitálními technologiemi, kde děti například programují výrobky pro 3D tiskárnu, fotí, natáčejí videa apod. Všemi předměty se prolíná program Skills Builder, který rozvíjí řadu důležitých dovedností od schopnosti naslouchat, přes týmovou spolupráci, komunikační dovednosti až po cílevědomost a pozitivní naladění. Důležitá je ale duševní pohoda a s ní spojené vztahy. Výhodou naší školy jsou menší třídní kolektivy, v nich se snáz udržuje rodinná atmosféra a individuální přístup. I tak se ale o dobré klima staráme a rozvíjíme ho kromě jiného i při pravidelných třídnických hodinách. A nezapomínáme ani na tělesnou zdatnost, kdy kromě běžných hodin tělocviku mohou žáci navštěvovat sportovně orientované kroužky – fotbal, vybíjenou, Hýbeme se s hudbou… Talenty rozvíjíme i v dalších volnočasových aktivitách, jako je školní divadlo, televize, časopis, kroužek šikovných rukou apod.
Pevně věříme, že tak připravujeme do života osobnosti, které se ve světě neztratí.