Poděkování a přání učitelům

Není snad pro ředitele větší pocit štěstí, než když mu pracovníci ČŠI sdělí, že práce jeho týmu je velmi nadstandardní. To se dnes přihodilo mně a já bych se s vámi o tu radost ráda podělila.
V posledních třech dnech navštívili pracovníci České školní inspekce většinu našich pedagogů a velkou část tříd v hodinách distanční výuky. V závěrečném pohovoru ocenili především velmi příjemnou atmosféru, podporující přístup učitelů, pestré výukové metody a hojné využívání mnoha aplikací, velkou názornost a zaměření výuky do praxe a v neposlední řadě mezipředmětové vztahy. Líbilo se jim, jak se žáci dovedou hodnotit, jak sami nacházejí různá řešení… I to, že škola našla optimální střední cestu, tedy tu správnou míru, kolik hodin učit online, aby to bylo efektivní, žáci nebyli přetížení, ale zároveň se dost naučili. Na málo školách vidí, že výuka děti baví tak jako u nás, nebo že učitelé spolu úzce spolupracují.
Všem učitelům a pedagogickým asistentům bych tedy chtěla nejen osobně, ale i touto cestou veřejně velmi poděkovat za to, že hledají i v této nelehké době cesty, jak dětem učivo přiblížit, jak výuku zpříjemnit, snaží se jim dát prostor pro vyjádření svého názoru i běžné popovídání, neváhají a pomohou, kdykoli je třeba…. zkrátka že do své práce dávají srdce a kus sebe. A také za to, že jsou tak prima parta, se kterou je radost pracovat.
A proto bych jim chtěla nejen ke Dni učitelů, který v neděli slavíme, popřát pevné zdraví, hodně životního i pracovního elánu a aby ve své práci nacházeli i nadále smysl. A také aby se učitelské profesi ve společnosti dostalo zaslouženého uznání.