Triumfální úspěch týmu TWEE

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 se konalo celostátní kolo soutěže Prezentiáda, což je soutěž v prezentačních dovednostech. Naši školu reprezentoval tým TWEE složený ze dvou dívek – Sáry Chmelíkové a Liwen Barrery.

V dopolední části dívky vystoupily s připravenou prezentací na téma  Kde jsou hranice?, odpoledne je čekala oxfordská debata, při níž musely ukázat, jak dokáží obhájit svůj názor na předem neznámé vylosované téma. S oběma výzvami se dívky popasovaly statečně a odvezly si z Brna nejen 1. místo, ale i cenu publika. Mají za to náš veliký obdiv. Oběma dívkám srdečně gratulujeme a přejeme, aby tyto své dovednosti i nadále rozvíjely a využívaly v dalším životě.