Velký úspěch v zeměpisné soutěži EUROREBUS

V neděli dne 9. dubna 2017 se uskutečnila zeměpisná soutěž Eurorebus v Brně. Jedná se o celorepublikovou zeměpisnou soutěž, určenou pro základní školy, pro střední školy a víceletá gymnázia, ve které se soutěžící snaží vyřešit těžké otázky na různá témata na internetu. V letošním roce byla soutěž opět zaměřená na téma: „Svět v pohybu“. Po dosažení určitého počtu bodů jsou pozváni nejlepší žáci do soutěže za jednotlivce nebo za třídu na krajské kolo. Vzhledem k počtu získaných bodů jsme soutěžili za třídu, nikoli za jednotlivce. Naši školu reprezentovali žáci deváté třídy Pavel Chadima, Eliška Vodehnalová a Pavla Horáčková. Podařilo se nám dosáhnout vynikajícího 4. místa z přibližně 30 zúčastněných družstev v kategorii devátých tříd základních škol, a to i v silné konkurenci víceletých gymnázií. Naši žáci měli stejný počet bodů jako soutěžící na druhém a třetím místě a od prvního místa nás dělil pouze jeden bod. Rozhodl čas odevzdání testu. Do celostátního kola v Praze postupuje pět nejlepších týmů. Jsme rádi, že jsme mezi nimi. Nyní nás čeká náročná příprava. Chtěli bychom v této vědomostní soutěži uspět. Celkem v Brně soutěžilo přibližně 400 žáků. Celá akce byla pod záštitou mnoha významných firem, které nám zajistily doprovodný program s různými hrami a soutěžemi. Domů jsme se vraceli nadšeni z úspěchu a obohaceni o další zkušenosti z této akce.