Celostátní kolo olympiády v německém jazyce

11.dubna 2012 se v Praze v Goethe-Institutu konalo celostátní kolo olympiády v německém jazyce. Pardubický kraj reprezentoval žák naší školy Josef Toman. Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechu a konverzace. Po slavnostním zahájení, kde byla také představena komise všech kategorií, se žáci rozešli do učeben. Tam na základě poslechu textu plnili jednotlivé úkoly. Druhá část byla konverzační. Každý žák měl 15 minut na své představení, popsání obrázku a vyprávění příběhu. Komise byla sestavena ze třech rodilých mluvčích. Celostátního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků z celé republiky. Pepa Toman se umístil na krásném 12.místě. Patří mu velká gratulace. Vždyť do tohoto kola postoupili ti nejlepší z celé republiky. Naše škola může být pyšná, že v německém jazyce máme 12.nejlepšího žáka z celé republiky.