Projektový den na SZTŠ

V úterý 14. března si užilo 15 chlapců z 8. ročníku naší školy projektový den na SZTŠ Litomyšl. Vyzkoušeli si práci v dílně, řídili traktor, také seznámili se s vybavením nové elektro učebny. V rámci volby povolání si tak udělali obrázek o tom, co obnáší technické vzdělání, co konkrétně nabízí tato škola i jaké by po absolvování našli uplatnění. Takové spolupráce se SZTŠ si velmi ceníme a děkujeme všem, kteří se našim žákům celé dopoledne trpělivě věnovali.

Realizovat takovou aktivitu bylo možné proto, že je naše škola zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání.