Třída 8. B

Jan Coufal

Mgr. Jan Coufal

Třídní učitel 8. B

Akce třídy

Tonda Obal na cestách

Na bezplatné akci se žáci 1. až 6. tříd dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.

Akce školy


  • All
  • Třída 8. B
All
  • All
  • Třída 8. B
Školní informace

Podzimní čas v Anglii

London, Cambridge, Rochester – Our Travel Journal  Day 1  London´s calling. V dopoledních hodinách vyrážíme autobusem na cestu do Anglie. A tak spíme, jíme, odpočíváme..a trajektem …

Více
Školní informace

DRAKIÁDA 2023 – druhá společná aktivita v rámci patronátu v tomto školním roce

Dne 4. října 2023 se uskutečnila Drakiáda 2023. Tato událost byla zvláštní nejen svým názvem, ale také tím, co přinesla našim žákům. Drakiáda byla zorganizována …

Více
Školní informace

Prosluněné dopoledne s knížkou aneb první POČTENÍ za námi

Ve čtvrtek 7. září 2023  proběhlo první společné dopoledne prvňáčků a jejich patronů v Klášterních zahradách. Se zazvoněním na první vyučovací hodinu vzali žáci osmých tříd …

Více
Třída 8. A

Projektový den na SZTŠ – to je něco pro kluky!

Poslední květnové dopoledne strávila skupina žáků sedmých a osmých ročníků na Střední zahradnické a technické škole. Byl tu pro ně připraven projektový den, který jim …

Více