Středověké město

V hodinách dějepisu se zrovna zabýváme obdobím středověku a s ním spojeného vzniku měst. Proto jsme využili nabídky Regionálního muzea a zúčastnili se jejich programu s názvem Středověké město. Zajímavou formou jsme si tak rozšířili znalosti, které jsme měli ze školy. Na ukázkách modelů Litomyšle, od jejího vzniku do současnosti, jsme se seznámili s tím, jak město vznikalo, jakým způsobem se rozšiřovalo nebo jaké mělo opevnění. Dozvěděli jsme se, jaká byla Litomyšli udělena privilegia, kde v době středověku stály lázně, masné krámy, mlýn, kovárna, a spoustu dalších zajímavostí.