Výlet do ZOO v Olomouci

V úterý 13. června jsme vyrazili společně s žáky 1.B na výlet do zoo a do lanového parku. Počasí nám přálo a užili jsme si spoustu zábavy. Viděli jsme zajímavá zvířata a měli jsme možnost seznámit se s jejich životem ve volné přírodě. Během celého dne jsme mohli upevňovat nabyté znalosti z hodin zeměpisu a přírodopisu. Domů jsme se vrátili příjemně unavení.

Aneta Kmošková