Prameny poznání

Aby dějepis nebyl nuda, ale abychom si probírané učivo co nejvíce „osahali“, vypravili jsme se do regionálního muzea zkoumat historické prameny. Během této návštěvy jsme si zopakovali všechny poznatky, které jsme už věděli ze školy, a díky nim jsme zvládli splnit všechny úkoly, které tam na nás čekaly. Ale to nebylo vše. Dozvěděli jsme se, že prameny ještě můžeme rozdělit na movité a nemovité (a hned si to také procvičili v praxi). Také jsme mohli nahlédnout do míst, kam se běžný návštěvník muzea jen tak nedostane – do muzejního archivu.