Návštěva hasičské stanice

Ve čtvrtek 18.5. děti navštívily hasičskou stanici. Měly možnost vidět běžný provoz, nahlédly do aut a též byly poučeny o bezpečnosti při požáru.