Cestujeme po Evropě

Dnes jsme měli trochu netradiční vlastivědu. V rámci průřezového tématu jsme totiž cestovali po Evropě! Žáci si buď každý sám nebo ve dvojicích vybrali jednu Evropskou zemi a pustili jsme se do díla. Protože na každou cestu je potřeba kufr, tak nesměl chybět ani v naší výbavě. Každý si ho ozdobil dle své fantazie. A aby nezůstal prázdný, tak jsme do něho zabalili důležité informace, které by se nám na cestě mohly hodit. Takže po otevření jsme se dozvěděli, do jaké země cestujeme, jaké tam mají hlavní město, nejvyšší horu, jakým se tam mluví jazykem, jak se zdraví, jaké je v dané zemi národní jídlo, jak vypadá vlajka, kde na mapě leží a spoustu dalších zajímavostí. Žáci měli po celou dobu k dispozici notebooky, na kterých si procvičovali vyhledávání a třídění informací a v mnoha případech také porozumění psanému textu.