Veselé jarní tvoření v muzeu

Jaro je pro mnohé nejkrásnějším obdobím roku. Příroda se probouzí do nového života a lidé si slavením velikonočních svátků připomínají památku umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

V Regionálním muzeu v Litomyšli si žáci povídali o velikonočních zvycích i křesťanských tradicích. Užili si společný čas a něco nového se dozvěděli.