Den naruby

Den dětí jsme na naší škole oslavili uspořádáním Dnu naruby. Ve 4. A se staly paní učitelka a paní asistentka žákyněmi a někteří žáci se stali učiteli. Každou hodinu měl někdo z nich připravenou aktivitu nebo cvičení, aby si zkusil, jaké to je být učitel.

První hodinu jsme zavítali na matematiku do tělocvičny a propojili tak matematiku s tělesnou výchovu, ale také s informatikou. Další hodiny si noví páni učitelé a paní učitelky připravili cvičení do českého jazyka nebo také do anglického jazyka. Dokonce jsme mohli svačit v hodině a zkusit si, jak by to vypadalo, kdyby nebyla žádná pravidla. Na výtvarnou výchovu jsme šli ven na čerstvý vzduch a tvořili koláž pomocí přírodnin.

Někteří se s rolí učitele, učitelky zhostili velice dobře a bylo vidět, že je to bavilo.