Plavba po online moři

Co zveřejňujeme na internetu? Naše jméno, adresu, telefonní číslo, fotky, … A může to být zneužito proti nám? Žáci si povídali o rizicích užívání internetu, řešili konkrétní situace. Program probíhal zábavnou formou, kdy vytvořili posádky a vypluli s kapitánem na moře. Na závěr si stanovili pravidla, která vepsali do plakátu.

„Vše, co jednou zveřejníme na internetu, už tam navždy zůstane. Mysleme na to.“