Učíme se, tvoříme, spolupracujeme…

V říjnu jsme se naučili spoustu nových věcí. V matematice jsme například měřili, co se ve třídě dalo, v tělocviku cvičili na žíněnkách, ve výtvarné a pracovní výchově jsme s chutí tvořili z papíru, vaty i přírodnin v lesoparku. Říjen byl barevný nejenom v přírodě, ale i v naší třídě…