Den naruby a Den dětí

Dnešní den ve škole jsme se hodně nasmáli. Do třídy přibyl nový žák a nová žákyně. Už podle jejich jmen Rozmazlenka a Zlobidlo bylo jasné, že to nebudou hodní žáčci. Však se s nimi nový pan učitel Naruby hodně potrápil. Potom se jako zázrakem vrátila naše paní učitelka a paní asistentka. A celá třída šla oslavit svátek dětí.