Učíme se první písmena a trénujeme počty

…a nejen to, ale také se učíme spolupracovat, naslouchat si, pracovat samostatně v lavici, pomáhat si a dodržovat třídní pravidla. Vše zatím plníme s elánem a nadšením.